Home Bài viết Wordpress/ Web Phân biệt ID và Class trong CSS – COPY

Phân biệt ID và Class trong CSS – COPY

0

1. Id

Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thuật ngữ id

1.1 Id là gì?

id hay là index(chỉ số) được dùng để xác định một đối tượng duy nhất nào đó. Do đó trong một trang HTML của bạn mỗi đối tượng chỉ có duy nhất một id, nếu có 2 đối tượng trở lên có id giống nhau trong cùng một trang thì điều đó có nghĩa là trang đó của bạn không validate HTML.

1.2 Id dùng khi nào?

Do mỗi trang HTML mỗi đối tượng chỉ có thể có duy nhất một id chính vì vậy id được dùng cho những đối tượng nào mang tính duy nhất trong trang (ví dụ: khung viền (wrapper), menu chính (main menu),…).

css trong thiết kế web

1.3. Cách dùng id

Nội dung thông tin…

Trong file CSS chúng ta sẽ dùng dấu “#” trước tên đối tượng mà chúng ta đặt là id

2. Class

Bây giờ chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu về thuật ngữ class và cách sử dụng chúng trong quá trình viết mã HTML.

2.1 Class là gì?

class hay còn gọi là lớp dùng để chỉ một lớp các đối tượng có chung các thuộc tính. Các đối tượng trong cùng một class có tính thừa kế lẫn nhau, chính vì vậy trong một trang HTML của bạn có thể có rất nhiều các đối tượng có thể thuộc một class nào đó. Ví dụ sau đây sẽ minh chứng cho các bạn về tính thừa kế và việc định nghĩa nhiều đối tượng cùng thuộc một class nào đó.

Giả sử rằng chúng ta có một trang HTML như sau:

Nội dung thông tin…

Nội dung thông tin 2…

Giả sử rằng chúng ta định nghĩa các thuộc tính của class=”info” như sau:

.info {
margin: 5px 10px;
padding: 10px;
border: 1px solid #F0F0F0;
}

Bây giờ bạn muốn định nghĩa cho thẻ div nằm trong phần author có màu nền là màu đen và chữ là màu trắng thì ta chỉ cần định nghĩa thêm hai thuộc tính này còn thẻ
đã thừa kế các thuộc tính margin, padding, border của class ở trên. Phần định nghĩa thêm như sau:

div.author .info {
background-color: #000000;
color: #FFFFFF;
}

Khi đó đối tượng
trong phần author sẽ bao gồm các thuộc tính sau.

div.author .info {
margin: 5px 10px;
padding: 10px;
border: 1px solid #F0F0F0;
background-color: #000000;
color: #FFFFFF;
}

Qua ví dụ trên chúng ta cũng thấy được việc sử dụng nhiều đối tượng thuộc cùng một class trong cùng một trang như thế nào.

css trong thiết kế web

2.2 Dùng class khi nào?

Do tính chất của class đã trình bày ở trên có thể suy ra rằng nếu khi nào chúng ta muốn nhiều đối tượng dùng chung một số thuộc tính nào đó (vd: color, background, border,…) thì chúng ta nên gộp chúng vào chung một class.

2.3 Cách dùng class

Trong HTML chúng ta dùng như sau:

Nội dung thông tin…

Nội dung thông tin…

Dòng nổi bật

Trong file CSS chúng ta đặt dấu “.” trước tên của đối tượng mà chúng ta đặt là class.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn tin    cssYeah.com – Bài đăng trên vecvn.com
Bài viết chưa có đánh giá, hãy trở thành người đầu tiên bình chọn 🙂

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *