Home Liên hệ

Liên hệ

Kính thưa các bạn (xin phép gọi chung như vậy), dưới đây là thông tin liên hệ đến Giangliao

Location: Ha Noi – Viet Nam

Email: hi@giangdt.com

Facebook: Giangliao Says

Cel Phone: 0986 199 901

Skype:

Chỉ nhận các nội dung liên hệ làm việc, trợ giúp, hợp tác 🙂

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ bằng form dưới đây:

Người gửi (bắt buộc)

Địa chỉ mail (bắt buộc)

Tiêu đề thư

Tin nhắn / Nội dung chi tiết

Bạn xác nhận rằng mình không phải CLONE ?