Home Giangliao

Giangliao

Khó chịu, xấu tính, hay chọc ngoáy - bệnh đã ngấm sâu vào máu, chữa nhưng chưa khỏi :))

Góc kỹ năng | Nguyên lý xây dựng một quy trình

Giangliao 0
Trong công việc, đôi khi bạn cần bắt đầu một cái mới, hoặc giả bạn được giao nhiệm vụ thiết lập quy trình làm việc cho mọi người trong tổ chức. Đây là một cách để làm việc đó từ chia sẻ của tôi - Hướng dẫn xây dựng một quy trình

Microsoft Excel – Support tool Quản lý mua hàng: Hướng dẫn + demo | Full file, Mã mở, PivotTable v2.0

Giangliao 0
Tiếp tục Series Support tool Excel trong hoạt động DN, chia sẻ đến các bạn file Excel hỗ trợ hoạt động mua. Cấu trúc chính của file nguồn là Sheet theo dõi đơn hàng/ hàng bảo hành gửi sửa / theo dõi giá. File xử lý dữ liệu được lập sẵn bộ lọc dữ liệu, […]

Microsoft Excel – Support tool Quản lý kho: Hướng dẫn + demo | Full file, Mã mở, PivotTable v2.0

Giangliao 0
Chào các bạn, mình vừa chỉnh sửa file Support Tool dành cho công tác quản lý kho/vật tư theo hướng tách riêng phần nhập liệu và xử lý dữ liệu cho nhẹ file nhé. Tác dụng của nó là giúp máy xử lý nhanh hơn. Tuy nhiên, do đa phần bản Office chúng ta sử […]

Microsoft Excel – Hướng dẫn + demo | Support tool – Quản lý kho: Full file, Mã mở, PivotTable

Giangliao 0
Chào các bạn, đây là bộ công cụ Excel dựng sẵn hỗ trợ cho công tác quản lý kho. File này mình làm để hỗ trợ một người anh làm công tác thủ kho tại công trường

Dự án: Phân biệt Hiệu quả đầu tư, Hiệu quả tài chính và Hiệu quả kinh tế

Giangliao 0
Hiệu quả đầu tư là gì? Phân biệt Hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường (bản chất, nội dung, hệ thống chỉ tiêu)

SHARED: Flower Desktop Background 2018 – High quality Collection – Drive ready | Video Preview

Giangliao 0
Flower Desktop Background 2018 - High quality Collection - Drive ready - Refer the video demo before any download. It's free!

CHIA SẺ: BST ảnh nền theo chủ đề hoa – Drive link

Giangliao 0
Bộ sưu tập ảnh nền đẹp chất lượng cao chủ đề hoa tổng hợp từ nhiều nguồn, link tải Drive. Xem video demo trước khi tải - Miễn phí

SHARED: Stactic n Still-life Background images 2018 – Drive ready | Video Preview

Giangliao 0
Stactic n Still-life Background images 2018 - High quality Collection - Drive ready - Refer the video demo before any download. It's free!

CHIA SẺ: BST ảnh nền theo chủ đề tĩnh vật trong nhà – Drive link

Giangliao 0
Bộ sưu tập ảnh nền đẹp chất lượng cao chủ đề tĩnh vật trong nhà tổng hợp từ nhiều nguồn, link tải Drive. Xem video demo trước khi tải - Miễn phí

SHARED: Human life groupset with open up vision – Drive ready | Video preview

Giangliao 0
Human life groupset with open up vision 2018 - High quality Collection - Drive ready - Refer the video demo before any download. It's free!