Home Giangliao

Giangliao

Khó chịu, xấu tính, hay chọc ngoáy - bệnh đã ngấm sâu vào máu, chữa nhưng chưa khỏi :))

Microsoft Excel – Support tool Quản lý mua hàng: Hướng dẫn + demo | Full file, Mã mở, PivotTable v2.0

Giangliao 0
Tiếp tục Series Support tool Excel trong hoạt động DN, chia sẻ đến các bạn file Excel hỗ trợ hoạt động mua. Cấu trúc chính của file nguồn là Sheet theo dõi đơn hàng/ hàng bảo hành gửi sửa / theo dõi giá. File xử lý dữ liệu được lập sẵn bộ lọc dữ liệu, […]

Microsoft Excel – Support tool Quản lý kho: Hướng dẫn + demo | Full file, Mã mở, PivotTable v2.0

Giangliao 0
Chào các bạn, mình vừa chỉnh sửa file Support Tool dành cho công tác quản lý kho/vật tư theo hướng tách riêng phần nhập liệu và xử lý dữ liệu cho nhẹ file nhé. Tác dụng của nó là giúp máy xử lý nhanh hơn. Tuy nhiên, do đa phần bản Office chúng ta sử […]

Microsoft Excel – Hướng dẫn + demo | Support tool – Quản lý kho: Full file, Mã mở, PivotTable

Giangliao 0
Chào các bạn, đây là bộ công cụ Excel dựng sẵn hỗ trợ cho công tác quản lý kho. File này mình làm để hỗ trợ một người anh làm công tác thủ kho tại công trường

Dự án: Phân biệt Hiệu quả đầu tư, Hiệu quả tài chính và Hiệu quả kinh tế

Giangliao 0
Hiệu quả đầu tư là gì? Phân biệt Hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường (bản chất, nội dung, hệ thống chỉ tiêu)

CHIA SẺ: BST ảnh nền theo chủ đề hoa – Drive link

Giangliao 0
Bộ sưu tập ảnh nền đẹp chất lượng cao chủ đề hoa tổng hợp từ nhiều nguồn, link tải Drive. Xem video demo trước khi tải - Miễn phí

CHIA SẺ: BST ảnh nền theo chủ đề tĩnh vật trong nhà – Drive link

Giangliao 0
Bộ sưu tập ảnh nền đẹp chất lượng cao chủ đề tĩnh vật trong nhà tổng hợp từ nhiều nguồn, link tải Drive. Xem video demo trước khi tải - Miễn phí

CHIA SẺ: BST ảnh nền theo chủ đề phong cách sống – Drive link

Giangliao 0
Bộ sưu tập ảnh nền đẹp chất lượng cao chủ đề chủ đề phong cách sống tổng hợp từ nhiều nguồn, link tải Drive. Xem video demo trước khi tải - Miễn phí

CHIA SẺ: BST ảnh nền theo chủ đề đa sắc và vui nhộn – Drive link

Giangliao 0
Bộ sưu tập ảnh nền đẹp chất lượng cao chủ đề đa sắc và vui nhộn tổng hợp từ nhiều nguồn, link tải Drive. Xem video demo trước khi tải - Miễn phí

CHIA SẺ: BST ảnh nền theo chủ đề công nghệ & kỹ thuật – Drive link

Giangliao 0
Bộ sưu tập ảnh nền đẹp chất lượng cao chủ đề công nghệ tổng hợp từ nhiều nguồn, link tải Drive. Xem video demo trước khi tải.

CHIA SẺ: BST ảnh nền theo chủ đề tổng hợp (phần 2) – Drive link

Giangliao 0
Bộ sưu tập ảnh nền đẹp chất lượng cao chủ đề tổng hợp từ nhiều nguồn, link tải Drive (phần 2). Xem video demo trước khi tải - Miễn phí