Home Tag "luật"

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 – Những nội dung quan trọng nhất

Giangliao
0
Bài viết là các lưu ý quan trọng nhất để hiểu rõ luật Đấu thầu 43/2013 và áp dụng trong thực tế công tác chuẩn bị thầu.