Microsoft Excel – Support tool Quản lý mua hàng: Hướng dẫn + demo | Full file, Mã mở, PivotTable v2.0

Giangliao
0
Tiếp tục Series Support tool Excel trong hoạt động DN, chia sẻ đến các bạn file Excel hỗ trợ hoạt động mua. Cấu trúc chính của file nguồn là Sheet theo dõi đơn hàng/ hàng bảo hành gửi sửa / theo dõi giá. File xử lý dữ liệu được lập sẵn bộ lọc dữ liệu, […]

Microsoft Excel – Hướng dẫn + demo | Support tool – Quản lý kho: Full file, Mã mở, PivotTable

Giangliao
0
Chào các bạn, đây là bộ công cụ Excel dựng sẵn hỗ trợ cho công tác quản lý kho. File này mình làm để hỗ trợ một người anh làm công tác thủ kho tại công trường

CHIA SẺ: BST ảnh nền theo chủ đề hoa – Drive link

Giangliao
0
Bộ sưu tập ảnh nền đẹp chất lượng cao chủ đề hoa tổng hợp từ nhiều nguồn, link tải Drive. Xem video demo trước khi tải - Miễn phí

SHARED: Flower Desktop Background 2018 – High quality Collection – Drive ready | Video Preview

Giangliao
0
Flower Desktop Background 2018 - High quality Collection - Drive ready - Refer the video demo before any download. It's free!

CHIA SẺ: BST ảnh nền theo chủ đề tĩnh vật trong nhà – Drive link

Giangliao
0
Bộ sưu tập ảnh nền đẹp chất lượng cao chủ đề tĩnh vật trong nhà tổng hợp từ nhiều nguồn, link tải Drive. Xem video demo trước khi tải - Miễn phí

SHARED: Stactic n Still-life Background images 2018 – Drive ready | Video Preview

Giangliao
0
Stactic n Still-life Background images 2018 - High quality Collection - Drive ready - Refer the video demo before any download. It's free!

CHIA SẺ: BST ảnh nền theo chủ đề phong cách sống – Drive link

Giangliao
0
Bộ sưu tập ảnh nền đẹp chất lượng cao chủ đề chủ đề phong cách sống tổng hợp từ nhiều nguồn, link tải Drive. Xem video demo trước khi tải - Miễn phí

SHARED: Human life groupset with open up vision – Drive ready | Video preview

Giangliao
0
Human life groupset with open up vision 2018 - High quality Collection - Drive ready - Refer the video demo before any download. It's free!

CHIA SẺ: BST ảnh nền theo chủ đề đa sắc và vui nhộn – Drive link

Giangliao
0
Bộ sưu tập ảnh nền đẹp chất lượng cao chủ đề đa sắc và vui nhộn tổng hợp từ nhiều nguồn, link tải Drive. Xem video demo trước khi tải - Miễn phí

SHARED: Colorful-fill with funny background images – Drive ready | Video preview

Giangliao
0
Colorful-fill with funny background 2018 - High quality Collection - Drive ready - Refer the video demo before any download. It's free!