Home Tag "xây lắp"

Hướng dẫn làm thầu – sơ bộ về một bộ hồ sơ dự thầu (xây lắp)

Giangliao
2
Đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ có nhiều qui định khá phức tạp. Bạn có thể tham khảo một số hướng dẫn cơ bản của tôi tại bài viết này