Home Tag "kỷ niệm"

Điểm mười trung thực

Giangliao
0
– Tụi bay ơi, năm này thầy Nhu chủ nhiệm lớp mình đó. Tiếng cái Lan “phóng thanh” làm tụi 5B sôi nổi lên hẳn. – Ặc, thầy Nguyễn Văn Nhu người Can Lộc; thầy già già, râu tóc bạc phơ đó bay! Thằng Đồng tỏ vẻ hiểu biết. – Tao sợ cái thước gỗ […]