Home Bài viết Wordpress/ Web HTML tạo chữ chạy toàn tập – HTML Trick
HTML tạo chữ chạy toàn tập – HTML Trick

HTML tạo chữ chạy toàn tập – HTML Trick

0

Để làm dòng chữ chạy hiển thị trên blog, hãy tham khảo các đoạn mã dưới đây.

1. Bạn cần một dòng chữ chạy đơn giản, hãy đưa nó vào giữa hai tag <marquee> … </marquee>

<MARQUEE> Dòng chữ chạy </MARQUEE>

Thêm Style:

<MARQUEE> <span style=”font-weight:bold;”>Chào mừng bạn đến với <a href=”http://…….” target=”_blank”>Ahihi!</a> </span></MARQUEE>

2. Định kích thước hiển thị MARQUEE trên trang

<MARQUEE WIDTH=”20%”>Chào mừng bạn đến Ahihi </MARQUEE>

Tương tự như vậy bạn có thể định chiều cao HEIGHT.

3. Chiều chạy

<MARQUEE DIRECTION=”LEFT”>Chào mừng bạn đến với Ahihi</MARQUEE>

Bạn có thể thay LEFT bằng RIGHT, UP và DOWN nếu bạn muốn chiều chạy lần lượt từ bên phải qua, dưới lên và trên xuống

4. Cách “chạy”:

<MARQUEE BEHAVIOR=”SCROLL”>Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger</MARQUEE>

Như mặc định, dòng chữ chạy này sẽ xuất hiện từ bên trái, và lập đi lập lại. Nếu bạn muốn chỉ “chạy” một lần từ bên trái qua hãy thay SCROLL bằng SLIDE, hoặc ALTERNATE chạy qua lại.

5. Thời gian trễ

<MARQUEE SCROLLDELAY=200>Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger</MARQUEE>

Ở đây thời gian trễ tính bằng mili giây (1 miligiây=1/1000 giây). Ở đây 200 nghĩa là thời gian trễ bằng 200/1000=0,2 giây

6. Số lần lặp

<MARQUEE LOOP=10>Chào mừng bạn đến với Ahihi</MARQUEE>

7. Bước “nhảy”

<MARQUEE SCROLLAMOUNT=30>Chào mừng bạn đến với Ahihi </MARQUEE>

>> have fun 🙂

Bài viết chưa có đánh giá, hãy trở thành người đầu tiên bình chọn 🙂

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *