Brochure là gì? Có nên làm hay không?

Giangliao
0
Là bản giới thiệu hướng đối tượng, có nội dung về một công ty, một sản phẩm hay một điều gì đó đáng chú ý. Brochure giới thiệu không quá hời hợt và cũng không quá sâu về nội dung chính,...